Invloeden van buitenaf

Als je een studiekeuze maakt zijn er verschillende invloeden van buitenaf die meespelen. Bijvoorbeeld ouders die een mening hebben, vrienden bij wie je graag bent en die dezelfde interesses hebben of informatie vanuit school.

 

Pas geleden vond ik werkboeken van de middelbare school die ik ingevuld heb in het eerste en tweede jaar gericht op het maken van een studie-/beroepskeuze. Ik had er in geschreven dat ik iets met mensen helpen of verzorgen wilde en iets met kinderen.  Verder kwam ik tegen welke vakken ik zou kiezen: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Biologie, Frans, aardrijkskunde, Natuurkunde, Wiskunde A, scheikunde.

 

De vakken die ik gevolgd heb zijn Nederlands, Engels, Economie, Wiskunde A, Handelswetenschappen (M&O) en Duits. Andere vakken dan ik aangekruist had. Ik ben Wiskunde, Economie en Handelswetenschappen (nu M&O) gaan doen omdat ik er toen goed in was. En vervolgens ben ik na de havo hier een opleiding bij gaan zoeken. Ik ben uitgekomen bij de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness en daarna de Wagingen Universiteit. De agrarische sector was voor mij bekend terrein en dit voelde veilig omdat ik opgegroeid ben op een boerderij. Dit is heel wat anders dan ik zelf had opgeschreven.

 

Wat ik gedaan heb is luisteren naar anderen (zij hadden de beste bedoelingen), ik dacht dat zij wisten wat bij mij paste. Ik heb pas later geleerd om mijn eigen keuzes te maken op basis van mijn gevoel. En kwam er achter dat er veel invloeden zijn van buitenaf die meespelen bij het maken van keuzes. En dat het hierdoor lastig kan zijn om naar je gevoel te luisteren.

 

Weet jij wat je zelf wilt? Zijn er mensen in jouw omgeving (ouders, vrienden of op school) die ideeën voor jou hebben? Wat doe je met deze ideeën? Luister je hier naar, neem je dit mee in je keuze of leg je dit naast je neer?

 

Lees ook mijn andere blogs:

Tips voor het onthouden van leerstof

Focus

Resultaten toetsweek

Jóuw studiekeuze

Jongeren komen tijd te kort

10 tips voor de voorbereiding op je examens

 

Tip 1 voor ouders bij maken studiekeuze

Tip 2 voor ouders bij maken studiekeuze

Tip 3 voor ouders bij maken studiekeuze

Tip 4 voor ouders bij maken studiekeuze

Tip 5 voor ouders bij maken studiekeuze

Worstdijk 1

8374 EP Kuinre

M. 06-10768745

info@studieacademie.nl

KVK 53743016